UA-38196275-1

dijous, 5 de febrer de 2015

Conte de nadal


El passat dia 21 de gener, en la vella Escola de Formació del Professorat de Montolivet que du el nom i els senyals d'Ausiàs March, vaig llegir a un grup d’alumnes el relat personal que tot seguit us transcric. És, veritablement, un conte de nadal, que explica com, de vegades, la nostra vida és en mans d’aquells éssers, recordats sempre en trànsit, sempre cercant el camí, que un dia van poblar el territori verge dels nostres pensaments.